BHP PPOŻ.  Firma Szkoleniowo-Usługowo-Doradcza
Paweł KAPICA
Copyright © 2018 by "BHP PPOŻ. Paweł Kapica"
BHP PPOŻ. Firma Szkoleniowo-Usługowo-Doradcza
Paweł Kapica

ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 56b/10
78-100 Kołobrzeg
tel.: (+48) 663 781 998 

SZKOLENIA
OCHRONA PPOŻ.
BHP
 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
- kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp i ppoż.
- sprządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
- wykonywanie oceny ryzyka zawodowego
- opracowywanie instrukcji bhp
- pomoc w realizacji wystapień i nakaz
ów oraz decyzji PIP
- kontrola warunk
ów bhp i ppoż. w firmie
- udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy
- dob
ór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

W zakresie szkoleń BHP:
- szkolenia wstepne
- szkolenia okresowe
- szkolenia oraz wykłady z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
- opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- wykonywanie kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- prowadzenie szkoleń pracownik
ów z zakresu ochrony przeciwpożarowej